Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školáci ze ZŠ Jungmannovy sady budou mít novou laboratoř

22. 1. 2012

 

Zajímavé hodiny chemie ve zbrusu nové laboratoři už nebudou jen snem. Díky úsilí Mgr. Miroslavy Bělochové a Ing. Bc. Martiny Čáslavové se celá snaha postupně stává realitou. Od října tohoto roku totiž úspěšně odstartoval grantový projekt Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, který přinese nejen moderní laboratoř, ale klade si i další cíle.
Předně chce projekt zvýšit atraktivitu přírodovědných předmětů, zvláště chemie a fyziky, mezi žáky 8. a 9. tříd díky volitelnému předmětu laboratorní cvičení z fyziky a chemie, které vede paní učitelka Miroslava Bělochová, a motivovat je tak k dalšímu studiu právě těchto oborů na středních a vysokých školách.
Díky projektu vznikl také nový volitelný předmět mediální výchova určený rovněž pro osmáky a deváťáky, jehož obsahem je za pomoci počítačové techniky získávat a zpracovávat informace o určitém problému či projektu. Kromě úkolu informovat okolí má předmět pobavit a poučit jak v oblasti kulturní, tak i sociální. Žáci „mediálky“ pod vedením paní učitelky Martiny Čáslavové budou schopni pomocí dostupných informačních technologií zpracovat, sestříhat, ozvučit, zformátovat a uložit textový i obrazový materiál nasbíraný k danému tématu. Důležitou náplní bude právě spolupráce se svými kolegy z přírodních věd. Žáci předmětu mediální výchova totiž vytvoří 5 výukových filmů o chemických experimentech, jejichž aktéry budou jejich spolužáci z laboratorních cvičení.  Za jejich pomoci natočí krátké animované „předfilmy“ k výukovým filmům. Projekt se tedy snaží propojit čistě technické cvičení z chemie s humanitně orientovanou mediální výchovou.
Třetím cílem tohoto náročného projektu je pomoc učitelům fyziky a chemie na základních i středních školách. V současnosti totiž neexistuje ucelený souhrn učebních osnov pro laboratorní cvičení. Díky projektu vznikne 20 pracovních listů pro experimenty v laboratoři včetně metodické podpory, které budou k dispozici chemikářům a fyzikářům jiných škol. Vypracované materiály budou vysoce kvalitní, protože budou oponovány 18 zkušenými pedagogy ze středních Čech.
Projekt běží a po celou tu dobu je v Jungmannových sadech velmi rušno. V laboratoři probíhají zajímavé experimenty, žáci v bílých pláštích zpracovávají své poznatky na počítačích, novinářské týmy z mediální výchovy připravují své první články, učí se správně fotografovat podle zásad, se kterými je seznámil v zajímavé přednášce pan fotograf Vladimír Legner, vznikají scénáře k animovaným filmům a připravuje se návštěva animátorského týmu z Prahy.

Zájem všech zúčastněných žáků o projekt je obrovský a po atraktivní exkurzi týkající se tématu energetika se ještě zvýšil. Návštěva vodní elektrárny Lipno a jaderné elektrárny Temelín s doplňkovou prohlídkou Českého Krumlova zaujaly všechny natolik, že si žáci kromě silných zážitků, odnesli i spoustu vědomostí a praktických zkušeností.